پاسي‌ها در سوگ شاهين فوتبال همدان

pas-lekh 2.jpg

 

گزارش تصويري اختصاصي "همدان فوتبال" از سوگواري پاسي‌ها در غم از دست دادن اصغر بلورچي، پيشكسوت فوتبال همدان

pas-lekh.jpgpas-lekh 1.jpgpas-lekh 2.jpgpas-lekh 3.jpgpas-lekh 4.jpgpas-lekh 5.jpgpas-lekh 6.jpgpas-lekh 7.jpgpas-lekh 8.jpgpas-lekh 9.jpgpas-lekh 10.jpgpas-lekh 11.jpgpas-lekh 12.jpgpas-lekh 13.jpg