دیدار تیم های پاس و فولاد یزد

pas-fo.jpg

گزارش تصویری "همدان فوتبال" از دیدار تیم‌های پاس همدان و فولاد یزد در هفته پایانی جام آزاداگان

 

pas-fo 1.jpgpas-fo 2.jpgpas-fo 3.jpgpas-fo 4.jpgpas-fo 5.jpgpas-fo 6.jpgpas-fo 7.jpgpas-fo 8.jpgpas-fo 9.jpgpas-fo 10.jpgpas-fo 11.jpgpas-fo 12.jpgpas-fo 13.jpgpas-fo 14.jpgpas-fo 15.jpgpas-fo 16.jpgpas-fo 17.jpgpas-fo 18.jpgpas-fo 19.jpgpas-fo 20.jpgpas-fo 21.jpgpas-fo 22.jpgpas-fo 23.jpgpas-fo 24.jpgpas-fo 25.jpgpas-fo 26.jpgpas-fo 27.jpgpas-fo 28.jpgpas-fo 29.jpgpas-fo 30.jpgpas-fo 31.jpgpas-fo 32.jpgpas-fo 33.jpgpas-fo 34.jpg