شهرداری همدان به امید بقا

ادامه مطلب: شهرداری همدان به امید بقاهفته دوازدهم از رقابت‌هاي ليگ برتر نونهالان كشور با انجام چهار بازي در شهرهاي مختلف دنبال شد كه در يكي از اين ديدارها نماينده استان به نتيجه تساوي دست يافت.

ادامه مطلب: شهرداری همدان به امید بقا

پيروزي پرگل شهرداري و توقف پاس

ادامه مطلب: پيروزي پرگل شهرداري و توقف پاسهفته يازدهم از رقابت‌هاي ليگ دسته اول جوانان كشور با انجام 4 بازي در شهرهاي همدان، اصفهان و تبريز دنبال شد كه نمايندگان استان به يك پيروزي و يك تساوي دست يافتند.

ادامه مطلب: پيروزي پرگل شهرداري و توقف پاس

شكستی ديگر براي نونهالان شهرداري همدان

ادامه مطلب: شكستی ديگر براي نونهالان شهرداري همدانرقابت‌هاي فوتبال ليگ برتر نونهالان كشور دنبال شد و تيم فوتبال نونهالان شهرداري شكستي ديگر را پذيرفت.

ادامه مطلب: شكستی ديگر براي نونهالان شهرداري همدان