فوتبال شهرداری مقصد استعدادهای محلات است
سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان گفت: تیم فوتبال شهرداری مقصد هدفمند برای استعدادهای نخبه ...