گزینه لیگ یک روی اعصاب هواداران فوتبال همدان
ابهام در خرید امتیاز لیگ یک برای تیم پاس که پیشتر از سوی برخی دست اندرکاران فوتبال همدان تایید شده بود، اکنون با امروز – فردا شدن آن هواداران را عصبانی کرده است.

اس ام اس