مروری بر روزهای کاری ((پدر استقلال)) در پاس همدان

Read more: مروری بر روزهای کاری ((پدر استقلال)) در پاس همدان
گزارش تصویری اختصاصی ((همدان فوتبال)) از روزهای کاری مرحوم منصور پورحیدری (پدر استقلال) در تیم پاس همدان

بازی تیمهای شهرداری همدان و پاس در لیگ دسته دوم

Read more: بازی تیمهای شهرداری همدان و پاس در لیگ دسته دوم
گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال" از بازی تیمهای شهرداری همدان و پاس در اولین هفته لیگ دسته دوم فوتبال

حاشیه های سقوط قهرمان اسیا به لیگ دسته دوم!

Read more: حاشیه های سقوط قهرمان اسیا به لیگ دسته دوم!

گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال" از حاشیه های سقوط تیم پاس قهرمان اسیا به لیگ دسته دوم

جشن صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته دوم فوتبال کشور

Read more: جشن صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته دوم فوتبال کشور

گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال" از مراسم جشن صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته دوم فوتبال کشور

دیدار تیمهای پاس همدان و مس کرمان

Read more: دیدار تیمهای پاس همدان و مس کرمان

گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال" از دیدار تیمهای پاس همدان و مس کرمان