جشن قهرمانی تیم فوتبال تالاروحدت

 

ادامه مطلب: جشن قهرمانی تیم فوتبال تالاروحدت

دیدار تیمهای پاس و پارسه تهران

ادامه مطلب: دیدار تیمهای پاس و پارسه تهران

دیدار پاس و راهیان کرمانشاه

ادامه مطلب: دیدار پاس و راهیان کرمانشاه

دیدار تیم‌های پاس و صنعت و نفت آبادان

ادامه مطلب: دیدار تیم‌های پاس و صنعت و نفت آبادان

 

گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال" از دیدار پاس و صنعت نفت آبادان