برگزاری چهارمین دوره مسابقات لیگ فوتسال شهرستان رزن

ادامه مطلب: برگزاری چهارمین دوره مسابقات لیگ فوتسال شهرستان رزنچهارمین دوره مسابقات لیگ فوتسال شهرستان رزن برگزارشد.

ادامه مطلب: برگزاری چهارمین دوره مسابقات لیگ فوتسال شهرستان رزن

پدیده فامنین به لیگ فوتسال کشور صعود کرد

ادامه مطلب: پدیده فامنین به لیگ فوتسال کشور صعود کرددر هفته پایانی لیگ برتر فوتسال استان همدان، تیم فوتبال پدیده فامنین با جمع آوری امتیازات لازم به لیگ مناطق کشور صعود کرد.

ادامه مطلب: پدیده فامنین به لیگ فوتسال کشور صعود کرد

پیروزی پر گل دانشگاه آزاد

ادامه مطلب: پیروزی پر گل دانشگاه آزادهفته هفتم لیگ دسته یک فوتسال استان در شهرهای مختلف پیگیری شد و تیم دانشگاه آزاد همدان موفق شد صارم یدک را شکست دهد.

ادامه مطلب: پیروزی پر گل دانشگاه آزاد

واحد همدان قهرمان فوتسال کارمندان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان

ادامه مطلب: واحد همدان قهرمان فوتسال کارمندان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان همدانتیم فوتسال کارمندان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی همدان با قهرمانی در مسابقات فوتسال انتخابی استان همدان و به مرحه کشوری راه یافت.

ادامه مطلب: واحد همدان قهرمان فوتسال کارمندان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان

امتیاز تیم فوتسال علیصدر فروخته شد

ادامه مطلب: امتیاز تیم فوتسال علیصدر فروخته شدامتیاز تیم فوتسال علصیدر همدان به مشهد فروخته شد.

ادامه مطلب: امتیاز تیم فوتسال علیصدر فروخته شد