همدان یکی از قطب‌های داوری فوتبال کشور است

ادامه مطلب: همدان یکی از قطب‌های داوری فوتبال کشور استمعاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، گفت:همدان یکی از قطب‌های داوری فوتبال کشور است .

همدان از پرچم داران داوری فوتسال است

ادامه مطلب: همدان از پرچم داران داوری فوتسال استرئیس هیئت فوتبال استان همدان گفت: استان همدان پرچمدار داوری در کشور بوده و همواره در سیاست‌های خود توجه ویژه‌ای به بحث داوری در فوتبال و فوتسال داشته‌ایم.

برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران/ برای خدمت به جامعه داوران آماده‌ام

ادامه مطلب: برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران/ برای خدمت به جامعه داوران آماده‌امرئیس دپارتمان داوری فوتبال همدان از برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران خبر داد و گفت: هدفی جز رشد و توسعه داوری ندارم.

ادامه مطلب: برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران/ برای خدمت به جامعه داوران آماده‌ام

قضاوت داوران همدانی در لیگ‌ برتر و دسته اول

ادامه مطلب: قضاوت داوران همدانی در لیگ‌ برتر و دسته اولرئیس دپارتمان داوری فوتبال همدان گفت: داوران همدانی با ابلاغ فدراسیون فوتبال در لیگ برتر و دسته اول دو دیدار را قضاوت خواهند کرد.

نقد داوری فینال آسیا با ذره بین 7 کارشناس

ادامه مطلب: نقد داوری فینال آسیا با ذره بین 7 کارشناسکارشناسان داوری در خصوص عملکرد تیم داوری دیدار تیم های پرسپولیس و اولسان هیوندای نظرات متفاوتی دارند.