چهاردولی: کسی که صادق نباشد، موفق نخواهد شد!

ادامه مطلب: چهاردولی: کسی که صادق نباشد، موفق نخواهد شد!حجت چهاردولی سال 1350 در همدان متولد شد. وی فوتبال را از رده نوجوانان و با تیم محلی یگانه آغاز کرد. سرعت پیشرفت وی بالا بود و همین امر باعث شد که چهاردولی با تیم‌های مختلف همدانی در تمام رده‌های سنی جام آزادگان و لیگ کشوری پا به توپ شود.

 

ادامه مطلب: چهاردولی: کسی که صادق نباشد، موفق نخواهد شد!

انحلال علیصدر هدررفتن سرمایه های فوتسال همدان است

ادامه مطلب: انحلال علیصدر هدررفتن سرمایه های فوتسال همدان استکاپیتان 25 ساله تیم فوتسال علیصدر همدان سال قبل یکی از ستاره های فوتسال دسته اول کشور بود. وحید شانه ای سومین و آخرین فرزند عباس شانه ای از سن نونهالی جهش چشمگیری در فوتبال داشت اما موقعیت کاری وی سبب شد تا به فوتسال گرایش پیدا کند.

ادامه مطلب: انحلال علیصدر هدررفتن سرمایه های فوتسال همدان است

مدافع الوند: آمد و رفت ها به خط دفاعی الوند ضربه زد

ادامه مطلب: مدافع الوند: آمد و رفت ها به خط دفاعی الوند ضربه زدمحمدرضا احمدی مدافع بومی الوند همدان با وجود سن و سالی کمتر از سایر بازیکنان تیمش توانسته به عنوان یکی از مهره های ثابت و قابل اتکای سرمربی تیمش مطرح باشد.


ادامه مطلب: مدافع الوند: آمد و رفت ها به خط دفاعی الوند ضربه زد

بازی با پرسپولیس پایانی تلخ برای ما داشت

ادامه مطلب: بازی با پرسپولیس پایانی تلخ برای ما داشتکمتر فوتبالیستی است که رضا حاتمی را نشناسد. مدافع بلند قامت الوند همدان سال ها در تیم های مختلف عضویت داشت و اوج فوتبال او را باید در تیم هایی نظیر راه آهن تهران، مقاومت تهران، پاس نوین و الوند جستجو کرد.

ادامه مطلب: بازی با پرسپولیس پایانی تلخ برای ما داشت